Avalua't: Tocat, enfonsat!!!

Cal que et fixis molt bé en aquest exercici, podràs comprovar si has entès com es localitzen els punts sobre l'esfera terrestre.

Arrossega les coordenades cap el requadre que li correspon.

Si passes el ratolí per sobre dels paral·lels i els meridians podràs veure els graus corresponents.

Inici