Les coordenades geogràfiques

Són línies imaginàries que es dibuixen sobre l'esfera terrestre i ens serveixen per a localitzar llocs. Permeten orientar-nos sobre la Terra.


Autora: Carme Vall