La latitud i la longitud

La latitud és la distància, mesurada en graus, de qualsevol punt a l'Equador. La longitud és la distància, mesurada en graus, de qualsevol punt al meridià de Greenwich.


Autora: Carme Vall