Guia de la unitat didàctica
 

La finalitat d'aquesta unitat didàctica és aprofundir en el camp de les instal·lacions elèctriques d'interior als habitatges.

La unitat didàctica està estructurada en cinc mòduls independents. Cadascun dels mòduls inclou les activitats d'aprenentatge i d'avaluació que permeten l'assoliment dels objectius generals de la unitat didàctica.

 

Tots els mòduls tenen la mateixa estructura. La pàgina introductòria del mòdul conté una descripció teòrica dels principals conceptes que desenvolupa. Cada activitat del mòdul s'inicia amb una descripció i els objectius i continguts d'aquesta. A la part esquerra de les pàgines trobareu diferents icones que us indicaran el tipus d'informació que desenvolupa.

Una vegada assolits els continguts teòrics dels mòduls, l'alumnat ha de desenvolupar les activitats d'avaluació. Moltes inclouen la solució, de manera que el professor només cal que recolzi l'alumnat en el cas que tingui dificultats a l'hora de resoldre l'activitat.

 
Objectius

Els objectius generals de la unitat didàctica són:

  • Entendre com la tecnologia elèctrica  té com a finalitat la satisfacció de les necessitats de la humanitat, valorant críticament les seves repercussions.
  • Comprendre i utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes de la tecnologia elèctrica.
  • Interpretar el principi de funcionament, la simbologia normalitzada i les característiques dels principals elements de comandament.
  • Identificar i analitzar la funció i el comportament de les instal·lacions elèctriques.
  • Projectar i construir petites instal·lacions elèctriques, tot cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient.
  • Manipular amb destresa i precisió els instruments i eines que s'utilitzen en les instal·lacions elèctriques, tot aplicant les normes de seguretat adients.
 
Continguts

 

La unitat didàctica està estructurada en vuit mòduls independents. Cadascun dels mòduls inclou les unitats d'aprenentatge i d'avaluació que permet l'assoliment dels objectius generals de la unitat didàctica.

Els mòduls són:

Mòdul 1: El circuit elèctric

Mòdul 2: Dispositius bàsics de comandament

Mòdul 3: Esquemes elèctrics

Mòdul 4: Instal·lacions elèctriques d'interior

Mòdul 5: Dispositius de comandament i protecció

Orientacions metodològiques

L'ordre establert als mòduls és l'adequat per a tots els nivells educatius als quals va dirigida la unitat didàctica, encara que depenent de les capacitats de l'alumnat i de la programació realitzada pel professor es poden modificar els itineraris. A mode d'exemple es proposen els següents:

Crèdit: Instal·lacions elèctriques
Crèdit: Estudi del circuit elèctric

La metodologia utilitzada pel professor pot estar dirigida a fer que l'alumnat aprengui per si mateix, desenvolupant cadascun dels mòduls de la unitat didàctica seguint les pautes i orientacions del professor.

La unitat didàctica també pot utilitzar-se per consolidar els coneixements teòrics adquirits durant les sessions teòriques desenvolupades a l'aula de teoria pel professor.

 

Coneixements previs

Per fer aquesta unitat didàctica no cal tenir coneixements previs d'electricitat, ja que el primer mòdul introdueix el concepte de circuit elèctric.

 

La interfície i la navegació

Pàgina inicial
Aquesta  unitat didàctica consisteix en una col·lecció de pàgines web, visualitzades amb els navegadors estàndard, estructurada a partir d’una pàgina inicial amb el nom index.htm que permet iniciar-la a partir d’un fitxer HTML. Aquesta pàgina inicial conté un índex d’hipervincles que remet a totes les pàgines web que formen la unitat didàctica.
Icones i elements de navegació

Les icones utilitzades són:

Activitat teòrica. Treball que l'alumnat ha de fer a l'aula de manera teòrica amb ajuda, si cal, del professor..

Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de fer a l'aula de manera pràctica.

Interactivitat. Indica una activitat interactiva o una imatge que proporciona informació quan s'interactua amb ella.

Atenció. Aquesta icona indica atenció, suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les activitats de cada mòdul.  

 
En totes les pàgines trobareu una barra de navegació a la part superior, que inclou tots els botons per anar a qualsevol part del curs. Els botons amb el fons més fosc indiquen el mòdul i l'activitat on s'està.
 
Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
 
 
 
 

Els elements de navegació són:

 
Mòdul

Permet canviar de mòdul d'una manera immediata, indicant en tot moment en quin d'ells ens trobem.

Activitats d'aprenentatge

Permet accedir a qualsevol activitat d'aprenentatge del mòdul actiu de manera immediata, indicant en tot moment en quin d'elles ens trobem.

Activitats d'avaluació

Permet accedir a qualsevol activitat d'avaluació del mòdul actiu de manera immediata, indicant en tot moment en quin d'ells ens trobem.

Índex
Permet accedir a l'índex dels mòduls que componen aquesta unitat didàctica.
Guia

Facilita l'accés a aquesta guia.

Enllaços
Recull de pàgines d'interès relacionades amb l'electrònica digital.
Descripció

Obre una pàgina on es troba una descripció breu de la unitat didàctica.

Permet avançar o retrocedir pel mòdul sense utilitzar els icones de navegació.

 
Resolució
Aquest web està fet per a una resolució òptima de pantalla de 800x600 píxels.
 
Flash Player 5

Les animacions han estat fetes amb el Flash 4 i el Flash 5.

El Flash 5 funciona amb els navegadors més extensos actualment: Internet Explorer 5 i Nestcape Navigator 6. Aquests navegadors inclouen el complement necessari per visualitzar las pàgines fetes amb el Flash fins a la versió 4. Aquest component rep el nom de Flash Player 4.

La versió 5 necessita d'un petit complement per poder visualitzar-lo correctament anomenat Flash Player 5. Aquest complement ocupa molt poc i es pot baixar de la pàgina web de Macromedia en poc temps per instal·lar-lo al vostre ordinador.

És molt probable que en les versions posteriors dels navegadors  no necessitem aquests complements.

Si un ordinador no té el Flash Player 5 instal·lat, teniu la possibilitat de realitzar una instal·lació en línia anant a la següent pàgina web de Macromedia:

http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

» Feu clic a Install Now i en un temps raonable el Flash Player s'haurà instal·lat a l'ordinador.

 
Enllaços

Recull d'enllaços d'interès