UNITAT DIDĄCTICA: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
 
Etapa educativa: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATŅRIA
Àrea curricular: TECNOLOGIA
Cicle:  SEGON CICLE
   Autor: Juan Manuel Millán Esteller