Aventura't amb l'ortografia


Aventura’t amb l’ortografia
és un material interactiu elaborat amb JClic per a la pràctica de l’ortografia adreçada a nens i nenes d'educació primària. Està pensat perquè els exercicis d'ortografia es puguin realitzar tant des de casa com a l'escola. Són exercicis graduats per grau de dificultat que atenen els diferents ritmes d'aprenentatge de cada nen i nena.

Objectius del material

  • Aportar una sèrie d’activitats sistematitzades i seqüenciades que complementin el treball de l’aula sobre continguts d’ortografia. S'utilitza com a recurs la lectura de diferents tipologies textuals.
  • Potenciar la capacitat de deducció de normes ortogràfiques per mitjà de l’observació i de la pràctica sistemàtica.
  • Motivar l'interès per a la millora en la competència ortogràfica a través d'un material interactiu, atractiu i lúdic.
  • Realitzar exercicis ortogràfics a partir dels coneixements i del diferent ritme d'aprenentatge de cadascú.

Continguts nivell de dificultat 1

Continguts nivell de dificultat 2

Continguts nivell de dificultat 3


Característiques del material

Aventura’t amb l’ortografia està estructurat en tres nivells de dificultat. Tres personatges condueixen les activitats: en “Nil, l’explorador” (nivell elemental), enFlic, l’investigador” (nivell mitjà) i la “Nat, l’arqueòloga” (nivell elevat).

A cada bloc, hi ha 10 unitats que contenen diversos paquets d’activitats JClic. Cadascuna està identificada amb una icona i un color representatius del grau de dificultat.

Cada mestre/a podrà incicar el paquet d’activitats que més convingui a un alumne/a en concret.

La majoria de les activitats són autocorrectives, i permeten un control d'avaluació per part del professorat, propi de totes les activitats JClic. Al menú Activitat/Informes apareix una taula amb una minuciosa descripció de cadascun dels resultats dels exercicis fets. També pot ser d'utilitat disposar d'un full de seguiment o graella amb el nom dels alumnes on anotar els resultats finals, i observar els exercicis on cada alumne s’ha equivocat més per poder indicar-los l'activitat complementària més adient.

Cada paquet d’activitats acaba amb uns exercicis d’avaluació, normalment, un dictat. En cas que s'hi cometin un nombre determinat d'errors, se suggereix que es realitzin exercicis de reforç, es tornin a fer els exercicis de l’activitat o bé es passi a un paquet d'ativitats dels mateixos continguts, però d'un nivell de dificultat anterior.

Característiques tècniques

Per realitzar aquests exercicis, cal un ordinador multimèdia connectat a Internet.

Per utilitzar el JClic cal disposar de la instal·lació de Java actualitzada, així com un certificat digital i diversos complements. La primera vegada que es visita una web que conté un applet JClic comprova l'existència d'aquests components i, en cas negatiu, es redirigeix la navegació cap a una pàgina des d'on es poden descarregar.

El JClic necessita uns requisits bàsics:

- Sistema operatiu de 32 bits (Windows 95/98/Me/2000/XP, Linux, Solaris o MacOS-X)

- Processador a 166 MHz o superior

- 32 Mb de memòria RAM

Imprimeix